VIPM766 Проект: Съвременни керамични технологии ІІ част

Анотация:

Курсът цели да даде познания на студентите относно съвременните керамични технологии. Особено внимание ще бъде обърнато на работата в художествения процес на изграждане и декориране на керамични произведения, като в рамките на курса се разглеждат различни способи на декорация. Акцентът на курса е насочен върху методите за реализиране на съвременна керамична композиция.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- етапите при изграждане на керамичен или порцеланов обект

- особеностите при боравене с пластични и отливни керамични материали и знаят как да се възползват от предимствата и недостатъците им

- запознати са със световното съвременно изкуство

2) могат:

- да създават керамични и порцеланови пластики със съвременна арт визия

- да правят критичен анализ на художествени обекти

- създават съвременни произведения чрез комбинативни методи
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Аудиторни практични занятия върху семестриалните теми
  2. Практическа работа
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Колектив. 120 години българско изкуство. Дизайн, София, СБХ, Фондация „П ддържане на изкуството в България“, 2017

• Колектив. 120 години българско изкуство: Дружества, съюзи, групи. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2012

• Колектив. 120 години българско изкуство: Приложно, декоративно, монументално. София, СБХ, Фондация „Поддържане на изкуството в България“, 2014

• Кларк, К. Цивилизацията, София, Бард, 2018

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Текнеджиева, Н. Фотографски изображения и техники в керамиката. Монографичен труд към НХА, 2015

• Купър, Дж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи, Петър Берон, 1993