VIPM765 Практика: Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част

Анотация:

Курсът цели да даде познания на студентите относно основните декоративни процеси в керамиката и порцелана. Особено внимание ще бъде обърнато на работата в художествения процес на декориране на керамични произведения, като в рамките на курса се разглеждат различни способи на декорация. Курсът акцентира върху основните и съвременните методи за пластична и плоскостна декорация.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- спецификите в областта на съвременните керамични технологии и дизайн

- съвременните методи на художествено декориране на керамични повърхности

2) могат:

- да боравят с някои специфични художествени техники за релефна и плоскостна декорация на керамични произведения
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционни занятия по зададените семестриални задачи
  2. Практическа работа
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Панова, С. Керамични пещи за художествена практика, София, НХА, 2010

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002

• Текнеджиева, Н. Фотографски изображения и техники в керамиката. Монографичен труд към НХА, 2015

• Купър, Дж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи, Петър Берон, 1993

• Кларк, К. Цивилизацията, София, Бард, 2018