VIPM764 Проект: Експериментално формообразуване и процеси на изпичане

Анотация:

Курсът е насочен към изразни средства като керамика, порцелан, рисунка, колаж и др. и е създаден с цел да обучава курсисти в творческа мобилност при работа с различни пластични средства, като приоритет ще имат керамиката и порцелана.

Решавайки да се занимава с изкуство ( или по-специално с керамика) курсистът ще бъде обучен да го реализира навсякъде. Не е необходимо да притежава електрическа пещ, за да създава художествена керамика, може да я сътвори дори и в гората.

Студентите ще бъдат запознавани с различните видове живописни, рисунъчни, графични, фотографски и други подглазурни и надглазурни техники, които са приложими в съвременната керамика, която е проекция на начинът ни на живот и работа.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да създават изкуство с почти всички изразни средства дори и когато са на път, или в ситуация различна от това да твориш в статика;

- да експериментират творчески и да са нестандартни като автори;

- да създават дизайнерски продукт с минимални средства и в различни ситуации;

- да комбинират керамичният и порцеланов материал с други видове материали;

- да създават художествено - творчески продукт в неговата цялостна разработка;

- да боравят с класически и съвременни подглазурни и надглазурни рисунъчни техники върху керамика и порцелан;

- да колажират върху повърхности от различно естество;

- да прехвърлят изображения върху повърхности от различен материал (с приоритет върху керамика и порцелан );

- да създават живописни, графични и колажни произведения върху керамика, порцелан и други изразни средства;

- да изграждат пещ в нестандартни екстериорни пространства

- да изпичат керамика и порцелан в преносими пещи;

- да източват керамика на мобилно точарско колело, пригодено за нестандартно ползване;

- да знаят процесът на създаване на гипсов калъп за тиражиране на керамично и порцеланово изделие.

2) могат:

- да създават артистично изкуство с различни средства и в различни пространства;

- да изпичат своите керамични произведения в редукционни пещи, създадени от самите тях;

- да създават своите подвижни ателиета в нетрадиционна среда;

- успешно да създават керамичен и порцеланов краен продукт с акцент върху рисунъчния, графичния и колоритния ефект, посредством разнообразни декоративни подглазурни и надглазурни технологични възможности;

- ще могат да създават гипсови калъпи за мултиплициране на керамични и порцеланови изделия.

- ще могат с минимални средства да създават мащабни тримерни форми за интериорни и екстериорни пространства.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Аудиторни занятия върху поставените семестриални задачи
  2. Практическа експериментална работа
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017

• Панова, С. Керамични пещи за художествена практика, София, НХА, 2010

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Римшнайдер, Б., У. Грьозеник. Изкуството днес, Taschen, 2002