VIPM735 Ротационно формообразуване ІІ част

Анотация:

Курсът е уникален по рода си, поради факта, че само в програмите по керамика и порцелан на НБУ се изучават точарски техники. Лекторът е изявен художник и специалист в ротационните техники. Освен в класически техники, студентите ще бъдат провокирани в направата на тримерни образи на базата на съчетание на ротация и градеж.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

 Методи Попов  
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- етапите в класическите точарски техники

- нужните инструменти в помощ на ротационното формообразуване

2) могат:

- да създават на ротационен принцип малки форми

- да работят в комбинация - точене и градене

- да източват форми от различни пластични маси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат отношение към изкуствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове глина за ротация
 2. Обработване на пластичната маса за ротационно третиране
 3. Начин на центриране
 4. Начин на източване и обезвъздушаване
 5. Начин на разтегляне
 6. Начин на източване
 7. Начин на изтумбване
 8. Начин на стесняване
 9. Начин на удължаване
 10. Работа в малък формат
 11. Създаване на еднаквост
 12. Чаша
 13. Сервиз
 14. Зооморфна форма на принципа на ротация и градеж
 15. Антропоморфна форма на принципа на източване и градеж

Литература по темите:

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1988

• Иванова, И., Л. Ваткова. Технология на фината керамика, София, Техника, 1983

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Константинова, Л., П. Торньова. Технология на керамиката, София, Техника, 1986

• Vitamin C: Clay and Ceramic in Contemporary Art, Phaidon, 2017