MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част

Анотация:

• Цикъл от индивидуални лекции, в които се изучава оркестрово рижиране, анализ и интерпретация на оркестрови произведения от различни стилове и епохи. Изучават се произведения написани със съвременни композиционни похвати и техники, безмензурни, неравноделни размери и техния аранжимент за различни хорови състави – еднородни, смесени, детски.

• Запознаване с основни моменти от проблематиката на теорията и практиката на оркестровото дирижиране, професионалните умения и интерпретаторската роля на диригента.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Найден Тодоров  
 Георги Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:

• Изграждат свой собствен творчески стил и професионални умения, както и сръчности в областта на оркестровото-диригентското изкуство.

• Могат да разпознават историко-стилистични норми и традиции на изпълнителски поведения, както и да ги прилагат и превъплъщават в собствените си интерпретации на музика.

• Могат да работят с камерни ансамбли, оркестри.


Предварителни изисквания:
• По инструментознание, теория на музикалните елементи, солфеж, хармония, полифония. Ползване на инструмент – желателно пиано.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Съобразно спецификата се избира подходящ репертоар от творби, които са подходящи за нивото на развитието на отделния студент.