MUSM050 Практика: Дирижиране II част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ изучаващи специалностите дирижиране, композиция или друга специалност. Курсът е II част от група от 4 извън аудиторни курса – практика, разпределени в четирите семестъра от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на диригентското майсторство, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни практики.

По време на курса, студентите осъществяват практика в музикална институция, оркестров ансамбъл или оперен театър като по този начин имат възможност да работят в реален контекст, да практикуват, творят и изследват, да търсят възможности за реализация – изпълнение и звукозапис.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на диригентското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на композиторското творчество и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни практики на диригентското майсторство.

• Да работят в реална творческа среда, да изследват и експериментират.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества
Предварителни изисквания:
• Да са студенти от магистърска програма "Композиция и дирижиране".

• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практика по дирижиране с камерен оркестър.
  2. Практика по дирижиране със симфоничен оркестър.

Литература по темите:

• Съобразно спецификата се избира подходящ репертоар от творби, които са подходящи за нивото на развитието на отделния студент.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Практика

Проект

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване