VIPM273 Проект: Графично оформление II част

Анотация:

Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: