VIPM272 Проект: Графични технологии II част

Анотация:

Курсът запознава студентите със основните графичини техники, като се набляга на дълбокопечатната техника суха игла. Обръща се внимание на начините за създаване на разработен проект, прехвърлянето му върху матрицата, гравирането с игла и отпечатването на матрицата върху хартията. Студентите работят по създаването на цикъл от графични отпечатъци, създадени по предварително зададена тема от преподавателя. Обсъждат се варианти както за черно-бял отпечатък, така и за многоцвенто изображение, създадено с помощта на две или повече матрици.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да владеят графичния изобразителен език, свързан с техниката суха игла

Познават нужните инструменти и материали

2) могат:

Да гравират графично изображение с помощта на игла

Да отпечатват както черно-бяла така и цветна графика
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по теми звързани с дълбокопечатната техника суха игла
  2. Практическо разработване и отпечатване на графично произведение, по предварително зададена тема
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Дьлбокопечатните гравюри

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987