VIPM239 Проект: Дигитално илюстриране

Анотация:

Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: