VIPM237 Проект: Фолклор - образи и митология

Анотация:

Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р
 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: