VIPM226 Фолклор - образи и митология

Анотация:

биват изучавани фолклорните и митологични образи в класическия български фолклор.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р
 Иван Богданов  

Описание на курса:

Компетенции:

Усвоят богатството на образността във фолклорната класика и могат да я прилагат в професионалната си дейност.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Г. Краев.Фолклорът като сувенир ...С., 2009, НБУ

Средства за оценяване:

проект по една от темите на курса.