MBRM518 Мениджмънт на маркетинговите комуникации

Анотация:

Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: