MBRM512 Външнотърговски сделки

Анотация:

The course is focused on the key terms, concepts and peculiarities of the preparation and the realization of international trade transactions, methods of financing, clauses of the foreign trade contracts, documents, etc.

прочети още
Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Students who complete this course:

1) will know:

• the specifics of the foreign trade contracts;

• methods of financing in the international trade

• types and peculiarities of the documents in international trade.

2) will be able to:

• to prepare foreign trade contracts;

• to conclude foreign trade contracts.
Предварителни изисквания:
Students are required to have the following knowledge and/or skills:

• International trade

• International economicsФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Paul Cowdell, Derek Hyde, International Trade Finance, 2009

• https://iccwbo.org/

• Moodle

Средства за оценяване:

• Current assessment – two tests

• final assessment – test and individual project