LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни

Анотация:

Практиката има за цел студентите да се запознаят с процеса на създаване и управление на терминологични бази данни.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

могат:

да използват и създават терминологични бази данни, които да ги в подпомогнат в преводаческата им практика.

да събират термини от различни източници и да ги структурират в ТБД.

да използват CAT инструменти за създаване на терминологичнисистеми като Wordfast


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Идентификация, събиране и анализ на терминологията въз основа на текстове, документи, научни статии
  2. Обработка на данните и структурирането им в ТБД

Литература по темите:

Byrne, Jody Scientific and Technical Translation Explained:A Nuts and Bolts Guide for Beginners, St Jerome Publishing 2012

• Terminator http://www.term-minator.eu/en_glossa.html

• Corpora http://www.natcorp.ox.ac.uk/

• THE IMPORTANCE OF TERMINOLOGY http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/pointer/report/section1.html