LEAB158 Проект: "Странознание"

Анотация:

Курсът обхваща различни аспекти на странознанието:

-Политика, политически модели, гражданско общество, инциатива

-Селища, топоними и тяхното възникване, традиции, местни обичаи, кухня

-Празници, участници, фестивали, носии,

-Водни басейни и тяхното значение в исторически, географско и икономическо отношение

-Предания и митология

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р
преп. Свилена Джурковска  
преп. Камелия Джурелова  
гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще задълбочат познаниянта си относно някои аспекти на политиката, кухнята, традициите на съответните страни, ще развият умението си за търсене и синтезиране на информация, ще подобрят умението си да изнасят презентация по зададена или избрана тема.
Предварителни изисквания:
Интерес към разнообразните аспекти на странознанието, добро владеене на езика-цел

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. География - водни басейни, селища, планини
  2. Легенди и предания, свързани с водни басейни, селища, планини
  3. Регионална кухня
  4. Нрави и обичаи
  5. Празници и традиции
  6. Политика

Литература по темите:

Duden, PONS