LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси

Анотация:

Курсът развива умения за общуване в бизнес среда. Текстовете и учебните материали, с които студентите ще работят, са извлечени от автентични източници и отразяват тенденциите в динамичния свят на бизнеса и управлението на човешките ресурси. Студентите развиват умения за използване на лингвистичен софтуер за извличане на ключови думи, терминология и характерна съчетаемост от специализиран текст.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
доц. Татяна Фед  д-р
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основна специализирана терминология в областта на управлението на човешките ресурси

2) могат:

да ползват лингвистичен софтуер за извличане на терминология от специализиран текст


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Управление на човешките ресурси – основна терминология
  2. Извличане на терминология от специализиран текст
  3. Извличане на характерни колокации в областта на управлението на човешките ресурси

Литература по темите:

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/resources/help_AntConc321_english.pdf

http://www.wordfast.com/Support_Documentation

http://tradosstudiomanual.com/wp-content/uploads/2015/Binder.pdf