LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса.

Анотация:

Курсът е практически и запознава студентите с основната испанска лексика, свързана с различни аспекти на бизнеса.

Студентите задълбочават познанията си по специализиран испански език и изграждат езикови и междукултурни компетенции в областта на бизнес комункацията.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
доц. Татяна Фед  д-р
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти знаят:

специализирана лексика в различни аспекти на бизнеса;

да анализират текстове, доклади и технически и бизнес статии;

обичаите и социалните норми на испаноезичните страни в областта на бизнеса.

Могат:

да използват свободно бизнес терминология на испански език;

да създават различни видове официални фирмени документи;

да водят преговори за цени, срокове, доставки и др.;

да ползват испански език при банкови операции;

да участват успешно в интервю за работа в различни области на бизнеса.


Предварителни изисквания:
Владеене на испански и английски език на ниво Б1 - Б2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Marisa de Prada, Olga Juan y Ana Zaragoza: La empresa: actividades para aprender el español de los negocios. Editorial: EUNSA, ISBN: 8431318171

Jimeno M.J., Palacios E.: Profesionales de los negocios.Curso de ELE B1-B2. Editorial En CLAVE, ISBN: 9788416108794

https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/Negocio-empresarial/

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/caleid/index-eng.html?lang=eng&lettr=indx_titls&page=9P4wyHLnhyVc.html

https://www.iebschool.com/blog/diccionario-emprendedor-creacion-empresas/