LEAB052 Решаване на казуси (на немски език)

Анотация:

• Курсът развива комуникативните умения на студентите и способността им да вземат управленски решения в бизнес среда при подадена информация във вид на доклади, записи от интервюта, писма и пр.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Лексика, терминология, конструкции, необходими за ориентиране в и решаване на управленски проблеми и за участие в дискусии

2) могат:

• да усъвършенстват знанията и уменията си по немски език;

• да участват в дискусии и решаване на управленски проблеми в немскоезична среда.


Предварителни изисквания:
• Владеене на немски език на ниво равно или по-високо от В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Achilles, U., Klause, D., Pleines, W., Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft, Koln, 1998

• Buhlmann, R., u. a., Geld- und Bankwesen, Warschau, 2000

• Eismann, V., Wirtschaftskommunikation Deutsch, Langenscheidt, Berlin/Munchen/Zurich, 2001

• Nicolas, G., M. Sprenger, W. Weermann, Wirtschaft auf Deutsch, Sofia, 1994

• http://www.mein-wirtschaftslexikon.de

• http://im.cablebg.net/ - Българска икономическа енциклопедия

• http://www.marketing-lexikon-online.de

• http://www.kruenitz1.uni-trier.de – Oekonomische Encyclopadie online

Средства за оценяване:

тестове, презентации, участие в дискусии, проект