LEAB047 Икономическа география (на немски език)

Анотация:

Курсът запознава студентите с различни аспекти на Европейския съюз и немскоезичните страни, най-важните сред които са

-географско разположение и граници,

-основни водни басейни,

-функции на основни институции на ЕС като Европейска централна банка, Съвет на Европа, Европейска комисия, Парламент на Европа,

-двустранни и многостранни проекти за регионално развитие,

-валута на ЕС,

-възникване на ЕС

-двустранни културни проекти.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Преподавател(и):

преп. Камелия Джурелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

факти, свързани с географията, икономиката,културата,историята на страните от ЕС

2) могат:

Да представят информация , свързана с горните аспекти.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят немски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводен разговор, представяне на темите, уточняване на дати и теми за изпити и презентации Идея за Европа
 2. Обща географска характеристика - разположение, граници, важни морета, океани, езера, реки. Граматични особености при описание на разположение.
 3. Идея за Европа - произход на името,старогръцка легенда, изображения върху банкнотите и монетите на европейската валута
 4. Обща европейска валута - серии, възникване, пазари.
 5. Европейска централна банка, Евро, Вътрешен европейски пазар
 6. Основни институции на ЕС - функции, състав, местоположение I
 7. Основни институции на ЕС - функции, състав, местоположение II
 8. Развитие на регионите, двустранни и многостранни проекти
 9. Езикът на бюрократична Европа
 10. Културни проекти, телевизия АРТЕ
 11. Права и защита на потребителя - европейски политики
 12. Възникване на Европейския съюз I
 13. Възникване на Европейския съюз II
 14. Пътища на Европа и околна среда
 15. Представяне на проекти

Литература по темите:

•Основна литература:

Учебни материали в Moodle

•Допълнителна литература:

Klaus Peter Arnold: Wirtschaftsgeographie.. Hirt, Berlin 1992

Harald Bathelt, Johannes Gluckner. 2. Auflage. Ulmer, Stuttgart 2003

Boris Braun, Christian Schulz: Wirtschaftsgeographie. Ulmer, Stuttgart 2012

Elmar Kulke: Wirtschaftsgeographie. Schoningh, Paderborn 2004

Giovanni Danielli et al, Wirtschaftsgeografie und globalisierter Lebensraum, Compendio Verlag, Zurich, 2007

Ludwig Schatzl: Wirtschaftsgeographie I, Theorie. 9. Auflage. Schoningh, Paderborn 2003

Ludwig Schatzl: Wirtschaftsgeographie II, Empirie. Schoningh, Paderborn 2000

Ludwig Schatzl: Wirtschaftsgeographie III, Politik. 3. Auflage. Schoningh, Paderborn 1994