MODB025 Проект: Конструиране и моделиране на облекло II част

Анотация:

Под ръководството на преподавател студентите разработват дизайнерски модел облекло, за сезон есен/зима. Моделът трябва да е разработен в съответствие с модните тенденции за година напред. Студентите избират една от темите на тенденциите и разработват колекция с проучване, цветова гама, текстил и материали, допълнения и проектите на моделите, снимки. Един модел от колекцията се изработва в материал – проект, конструкция на облеклото, изработване. Към дадения модел се попълва и се приготвя цялата нужна документация за пускането му в производство.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерски модел.

• Основните принципи за разработване и изработване на модел.

• Принципи и етапи за изготвяне и попълване на документация, съпътстваща модела.

2) могат:

• Да проектират собствен дизайнерски модел.

• Да реализират готов модел.

• Да анализират и защитават проектите си.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изработване на основни конструкция в М 1:1 по зададен модел.
  2. Моделиране на основната конструкция, детайли.
  3. Експеримент от американ, корекции.
  4. Моделна разработка по индивидуален проект.
  5. Конструкция и изработка в материал на индивидуалния проект.

Литература по темите:

-