MODB655 Проект: Моден дизайн II част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа на студенти по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта е да се провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи.

В този проект студентите разработват втория етап от изграждането на модна колекция - генериране на дизайн идеи.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на традиционния костюм и неговото развитие различните етноси.

• .......................................................................................................................................

2) могат:

• Да ползват придобитите знания в работата си като източник на вдъхновение.

• Да проектират модни колекции с етно елементи .....................................................

• Да създават портфолио и да презентират идеите си. .............................................


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Cosgrave, B. The complete history of costume and fashion: from ancient Egypt to the present day. New York, Checkmark Books, 2000.

• Racinet, A. The complete costume history: from ancient times to the 19th century. All plates in colour. Koln, Taschen, 2003.

• Peacock, J. The chronicle of western costume : from the ancient world to the late twentieth century. London: Thames & Hudson, 2003.

• A pictorial history of costume = Ilustrierte Kostuemgeschichte = Histoire illustree du costume = Storia illustrata del costume = Historia ilustrada del vestido. Amsterdam, The Pepin Press, 2001.

• Berg Fashion Library.

• модни списания, модна информация от различни източници

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО 50 %

УСТЕН ИЗПИТ