MODB405 Модни тенденции

Анотация:

Целта на курса е чрез разглеждане и обсъждане на различни съвременни модни потребители и пазари, чрез практически упражнения и експериментиране с различни модни тенденции и съчетания да въведе студентите в основните методи за анализ на модните прогнозни тенденции; чрез анализ на примерни световни разработки, проучване и практически задачи, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на съвременните модни тенденции; да даде на студентите базов комплекс от похвати за групиране; основни насоки и познания за тенденции; да въведе основни понятия и термини; да провокира и развива мисленето и креативността.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи и процеси при мдоното прогнозиране;

• Основните прогнозни агенции;

• Основните теории за промяна на модата;

• Ролята на потребителя при развитието на тенденции;

• Елементите, темите и вдъхновенията за модните тенденции за два сезона напред

2) могат:

• Да прогнозират модни тенденции;

• Да правят дизайнерско проучване и да адаптират модните тенденции към него;

• Да проследяват промените в модните тенденции.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. Прогнозни институти, индустриални структури и прогнозни бюра. Създаване на модна информация: колорит, материи, структури
 3. Дългосрочно и краткосрочно прогнозиране
 4. Терминология
 5. Ролята на потребителите във възприемането на модата
 6. Процес и методи за анализ при прогнозиране на модните тенденции
 7. Анализ на модна информация за предстоящ сезон
 8. Анализ на модна информация за даден сезон въз основа на прогнозните издания в библиотеката на НБУ
 9. Колорит, силует, пропорции, детайли, материи, текстури
 10. Модни тенденции, вдъхновения и направления за сезон есен/зима
 11. Модни тенденции, вдъхновения и направления за сезон пролет/лято
 12. Описание на модна тенденция, анализ на влиянието ?, илюстрации и примери. Проекти
 13. Описание на модна тенденция, анализ на влиянието ?, илюстрации и примери. Проекти
 14. Описание на модна тенденция, анализ на влиянието ?, илюстрации и примери. Проекти
 15. Описание на модна тенденция, анализ на влиянието ?, илюстрации и примери. Проекти

Литература по темите:

Прогнозните издания в библиотеката на НБУ:

Next Look

Textile Report

View

View 2

Sportswear International

и др.

Електронни ресурси:

WGSN (платен достъп)

Berg Fashion Library - Bloomsbury Fashion Central

Средства за оценяване: