MODB401 Конструиране на облеклото - II част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на дамски панталон, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn). В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да конструират дамско горно облекло – основни конструкции на панталони;

да изпълняват основни конструкции в М1:1 по собствен размер;

да моделират конструкциите по зададен модел.

2) могат:

да изпълнят в материал създадена от тях моделна разработка на различни видове панталони

да представят проектиран, конструиран и изпълнен в материал създаден от тях модел


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

Интерес към модата и облеклото

Завършен успешно курс MODB301 Конструиране на облеклото - І част

Завършен успешно курс MODB302 Моделиране на облеклото - І частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Конструиране на панталони – Общи принципи и понятия. Размери, ръсторазмерни таблици, предварителни изчисления
 2. Класически панталон - основна конструкция Конструктивна мрежа, геометрично построение, конструктивен чертеж.
 3. Дължини, баланс на панталони, ширини
 4. Подгъв, свивки, сравняване на конструкции
 5. Видове панталони – основни конструкции
 6. Тесен панталон – тип цигара – геометрично построение, конструктивен чертеж
 7. Панталон – тип джинс – геометрично построение
 8. Широк панталон – геометрично построение, конструктивен чертеж
 9. Плитък панталон– геометрично построение, конструктивен чертеж
 10. Еластичен панталон – тип Leggins – геометрично построение, конструктивен чертеж. Къси панталони, бермуди, шорти.
 11. Джобове, платки, колани – различни видове
 12. Курсови задачи, тест, оценяване
 13. Подготовка на конструкцията за експеримент, корекции, тестване.
 14. Конферанс, консултации
 15. Обобщение. Преглед на задачите. Текущи оценки, окончателно оценяване

Литература по темите:

M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990.

M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г

Rundschau – HAKA, списания – течения 1997 – 2007г

Средства за оценяване:

Тест

Текущи задачи

Курсов проект