MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите основните умения и знания, необходими за създаване на съвеременен инструмент за презентация на моден продукт в силно конкурентната модна индустрия. Чрез комбинация от теория и практически упражнения студентите се научават как да подреждат и представят ефективно работата си, демонстрирайки своите дизайнерски концепции, технически способности и личен стил. Акцентът е поставен върху развиването на силни умения за визуална комуникация, включително дигитално визуализиране, табла с идеи и техники за представяне, съобразени с изискванията на индустрията.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще имат цялостна представа за:

Разработване на портфолио: как да създадат цялостно и визуално привлекателно портфолио, което ефективно да представя техните умения, творчество и уникална дизайнерска естетика.

Визуална комуникация: да предават идеите си за дизайн чрез различни средства, скици, табла с идеи и други техники за визуално представяне.

Адаптивност: Чрез практически упражнения и обратна връзка учениците ще развият гъвкавост, за да адаптират портфолиото си към различни контексти, аудитории и кариерни цели в разнообразни области на модата.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Модно портфоллио - въведение
 2. Дизайн процес
 3. Проучване на тенденции
 4. Целева аудитория
 5. Пазарно проучване
 6. Инспирационен колаж
 7. Цветна история
 8. Технически скици - 1 част
 9. Технически скици - 2 част
 10. Line-up
 11. Дигитално портфолио
 12. Изработване на концепция
 13. Презентиране на идеите за портфолио
 14. Конферанс

Литература по темите:

Kiper, A., "Fashion Portfolio: Design & Presentation." пажилион Боокс, 2014.

Barnard, M., Fashion аs Communication, Routledge, 2002

Crane, D., Fashion and Its Social Agendas, The University of Chicago Press, 2000

Davis, F., Fashion, Culture and Identity, The University of Chicago Press, 1992

Armstrong, L. and Felice McDowell (eds), Fashioning Professionals
Identity and Representation at Work in the Creative Industries, Bloomsbury Academic 2018

Baun, M. (2015). "How to Create a Winning Portfolio for Fashion Design." Retrieved from https://www.format.com/magazine/resources/art/how-to-create-a-portfolio-for-fashion-design.

British Vogue. (2020). "How to Build a Fashion Portfolio." Retrieved from https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/how-to-build-a-fashion-portfolio.

The Balance Careers. (n.d.). "How to Create a Fashion Designer Portfolio." Retrieved from https://www.thebalancecareers.com/how-to-create-a-fashion-design-portfolio-2079933.

Rasmussen, C. (2019). "7 Tips for Creating a Standout Fashion Portfolio." Retrieved from https://www.format.com/magazine/resources/art/creating-a-fashion-portfolio.