Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)