Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Програмна схема

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)