Международни отношения и публично управление (на френски език)

Програмна схема

Международни отношения и публично управление (на френски език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове