Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Програмна схема

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове