Плакат и комуникативен дизайн

Програмна схема

Плакат и комуникативен дизайн

2-ри семестър