ARCM197 Архитектурно заснемане и документиране

Анотация:

Курсът има за цел запознаване с основните методи на архитектурно заснемане на съществуващи сгради и съоръжения от изготвянето на първични скици, вземане на размери на място и съставяне на кроки до изчертаването на заснетия обект и съставяне на пълен комплект от чертежи, в т.ч. планове, разрези, фасади и архитектурни детайли. Акцентът е поставен върху аналоговите методи на заснемане, извършвани с елементарни технически средства. Цифровите методи на заснемане (фотограметрия, тотална станция и 3Dсканирането) са само информативно споменати и вън от обсега на курса.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Димитър Гочев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият:

1. ЗНАНИЯ относно:

• Техническите средства, необходими за извършването на архитектурно заснемане със средна степен на сложност и отговорност;

• Различните методи на аналогово архитектурно заснемане;

2. УМЕНИЯ:

• да извършват архитектурно заснемане на архитектурни обекти;

• да изготвят скици, кроки и на тяхна основа да изчертават, съставят и комплектуват комплект документи по архитектурно заснемане.на съществуващ обект.


Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат първоначални знания:в областта на геометрията, техническото

чертане, ръчното скициране и способност за обемно пространствено мислене.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Димитър Гочев, Архитектурно заснемане.

2. Атанас Донков, Ръководство по техническо чертане.