ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
доц. Веляна Найденова  д-р
проф. Георги Георгиев  д-р
гл. ас. Весела Попова  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: