ARCM302 Проект: Преддипломен проект

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
преп. Миряна Йорданова-Петрова  д-р
доц. Климент Иванов  д-р
проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: