ARCM072 Архитектурна фотография

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с особеностите на архитектурната фотография с цел да помогне за професионалното им развитие като архитекти и в помощ на бъдещата им архитектурна дейност.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

Познаване на основните фотографски изразни средства.

Композиционни познания и усет към цветове и обеми.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Николай Стефанов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи на архитектурната фотография.

2) могат:

Да изобразяват с помощта на фотографията обекти от различни епохи - екстериор и интериор.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познаване на основните фотографски изразни средства.

Композиционни познания и усет към цветове и обеми.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. 100 Contemporary Architects Jodidio, Philip ISBN: 978-3-8365-0091-3.

2. арх. Тодор Данов "Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива" София 1977 г.

3. Contemporary California Architects, Philip Jodidio, Taschen GmbH, Koeln 1995, ISBN 3-8228-8671-8

4. Contemporary Japanese Architects, Dirk Meyhoefer, Taschen GmbH, Koeln 1994, ISBN 3-8228-9442-72.

5. А. А. Тиц, Основы архитектурной композиции и проектирования,

Средства за оценяване:

Текуща оценка

Конферанс