ARCM071 Артмениджмънт

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които ще развиват професионално в областта на мениджмънта на изкуствата. Учебният план включва базови познания в областта на изкуствознание, фолклор, етнография, художествена самодейност, основи на импресарската, меценатската, продуцентската и издателската дейност, галеристиката и управление на медиите.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат базови компетенции в областта на мениджмънта на изкуствата, основи на импресарската и продуцентската. Особености в управлението на галерии и аукционни къщи.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса
 2. Артмениджмънт - настояще и бъдеще; Артмениджмънта като учебна дисциплина
 3. SWOT анализ
 4. Въведение в управлението на културата
 5. Въведение в управлението на изкуствата
 6. Артмениджмънт между държавата и свободния пазар
 7. Музей или галерия
 8. Пазар и изкуство
 9. Маркетинг в областта на изкуствата
 10. Набиране на средства в областта на изкуствата
 11. Особености в управлението на галерии
 12. Особености в управлението на музеи
 13. Артмениджмънт и културен туризъм
 14. Семинар
 15. Заключителна лекция

Литература по темите:

Литературата е посочена към всяка отделна тема.