GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло

Анотация:

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.
доц. Райничка Михайлова-Гарнизова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: