TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи

Анотация:

Курсът има за цел изясняване на концепцията за компютърна система - фиксирана, преносима (лаптоп, таблет) и др. Обработването на сигналите и разглеждане на компютърните системи в електрически аспект. Представяне на компонентите на компютърните системи – централен процесор, дънна платка, оперативна памет, дискови устройства, захранващи блокове и др. Практически занимания за усвояване на процесите по инсталиране и конфигуриране на компютърни системи. Инсталиране и конфигуриране на операционни системи и драйвъри. Тестване и мониторинг на основния компютърен и мрежови хардуер и др.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

? ще знаят:

• да прилагат интердисциплинарни знания в областта на компютърните и комуникационни системи.

? ще могат:

• да придобият умения в инсталирането и конфигурирането на компютърни системи

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективно обучение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по физика и електротехника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Записки на лектора

Средства за оценяване: