TCMB774 Увод в телероботиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от програма телекомуникации на НБУ. В обхвата на съдържанието влизат тематики свързани с управлението на цифровите услуги, езиците за описание на сложни системи, като UML, високоотговорни системи ADA, C/C++ по препоръките на MISRA, RobotDK и др. Студентите се запознават с основни типове сензорни системи, актуатори, работа със стандартни контролери и цифрови комуникационни интерфейси, разбират значението и могат да използват операционни системи в реално време, могат да дебъгват приложения и да извършват тестова верификация на функционални прототипи.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса могат да разработват системи и софтуер, както и да правят спецификации за изготвяне на реални проекти свързани с роботизация на материални и виртуални услуги и системи.
Предварителни изисквания:
Работа със софтуер и хардуер за първично прототипиране, познания в програмирането и електрониката са препоръчителни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Роботи, телеманипулатори и виртуални "ботове"
  2. Основни средства за разработка: софтуер, хардуер, работа с мехатроника, работа с комуникационни услуги, автоматизация на процеси, мониториране на системи и процеси
  3. Работа със стандартни сензори - лабораторна практика
  4. Работа със стандартни актуатори - лабораторна практика
  5. Работа с различни видове микроконтролерни системи за автоматизация и управление
  6. Софтуерни системи за разработка и видове програмни езици: UML, C/C++, Python, ADA, RobotDK и др. Студентите добиват представа за ползване на среди за разработка на ниско и високо ниво.
  7. Разработка на виртуални "ботове"
  8. Автоматизация на отдалечени услуги

Литература по темите:

Спецификации и препоръки за писане на сигурен и надежден код.

Фирмени документи свързани с конкретни системи.

Уики на различните софтуерни и хардуерни производители.