ARAB111 Практическа арабска граматика

Анотация:

Курсът представя основните понятия и правила, характерни за традиционната арабска граматика. Предложените теми предлагат базисни знания за синтаксис, морфология и фонетика на арабския език.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти

1)знаят:

•основната граматическа структура на съвременния арабски език;

•основните граматически понятия на традиционната арабска граматика;

2) могат:

• да работят с учебни текстове и да коментират техните синтактични и структурни особености;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Тест