GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло

Анотация:

Какво представлява човешкото тяло? Набор от органични функции, сложна система, природа или свръхприродна машина? Кога и как е “изобретено” човешкото тяло? Как се създава и пресъздава то? Има ли граници тялото? Къде минават границите между телата и как се свързват те? Каква връзката съществува между човешкото тяло и нечовешките тела? Съществува ли колективно тяло?

Задачата на този курс изглежда на пръв поглед като предизвикателство – да свърже познанията за анатомията и физиологията, за органичното устройство на човешкото тяло, с тези за неговото художествено пресъздаване и възсъздаване. Но в действителност медицината, изкуството и философията са вървели ръка за ръка при първите си крачки. От тази гледна точка една по-обща перспектива, включващата антропологическа, медицинска, естетическа и философска нагласи, би позволила обогатяващ и интригуващ преход от знанията за устройството и функционирането на човешкото тяло към знанията за художествените му репрезентации, интерпретации и трансформации. Курсът, включващ екип от четирима специалисти, чиито сфери на дейност не само се допълват, но и пресичат, си поставя за цел да пресече и да съчетае гледните точки за тялото, създавайки многоизмерна представа, която би била полезна за всички студенти от хуманитарни дисциплини, особено за тези, чиито занимания предполагат основни познания за устройството и естетическото формиране на човешкото тяло.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.
доц. Райничка Михайлова-Гарнизова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е тяло? Що е човешко тяло?
 2. Въведение в анатомията.
 3. “Изобретяването” на човешкото тяло – Дисциплините "Анатомия" и "Естетика".
 4. Тялото и неговите продължения: сетивата.
 5. Здравото и болното тяло. “Изобретяването” на здравето.
 6. Човешкото тяло и неговите техники.
 7. Тялото и неговите образи.
 8. Тялото-Метаморфоза.
 9. Тялото и неговият Друг.
 10. Алхимия на тялото.
 11. Човешкото тяло и човешките тела.
 12. Човешки и нечовешки тела.
 13. Човекът и машината. Човекът-машина (Ламетри).
 14. Виртуалното тяло.
 15. Афектите на тялото.
 16. Анатомия: глава и шия.
 17. Анатомия: трункус и крайници.
 18. Анатомия на долен и горен крайник.
 19. Анатомията и концепцията за "идеалното тяло".
 20. Анатомия, тяло, живопис.
 21. Движение и анатомични системи.
 22. Човешкото тяло между природа и култура. Техниките на тялото.
 23. Каква е природата на човека? Естествено или изкуствено е тялото на човека?
 24. Метаморфозите на човешкото тяло. Човешкото тяло и другите тела.
 25. Човешко-нечовешко тяло – хибриди, чудовища.
 26. Човешкото тяло и изкуственото тяло: Автоматът, роботът, киборгът.
 27. Тялото на сцената: сценично тяло, перформативно тяло. Тялото не лъже.
 28. Тялото в театъра.
 29. Тяло, сцена, движение и статика.
 30. Перформативното тяло. Що е перформанс?

Литература по темите:

[1]. Жан-Пиер Вернан

– Всемирът, боговете, хората;

– Мит и мислене при древните гърци;

– Индивидът, смъртта, любовта

[2]. Марсел Мос – “Техниките на тялото”

[3]. Платон – “Федър”, “Пир”

[4]. Аристотел – За душата

[5]. Томас Хобс – Левиатан

[6]. Барух Спиноза – Етика

[7]. Анри Фосийон – Животът на формите

[8]. Морис Мерло-Понти – Видимото и невидимото

[9]. Жорж Кангилем – Нормално и патологично

[10]. Мишел Фуко – История на сексуалността, Анормалните

[11]. Жан-Люк Нанси – Corpus, София: ЛИК, 2003.

[12]. Б. Манчев – Невъобразимото. Опити по философия на образа, София: НБУ, 2003.

[13]. Б. Манчев – Тялото-Метаморфоза, София: Алтера, 2007.

[14]. Ани Васева – Театър и истина, София: Метеор, 2020., J. Callahan, “I Have the Feeling We’re Not in Kansas any More”.

[15]. Аристотел, „За поетическото изкуство“, прев. Александър Ничев, Наука и изкуство, София, 1975

[16]. Арто, Антонен, „Театърът и неговият двойник“, прев. Христо Буцев, Наука и изкуство, София, 1985.

[17]. Арто, Антонен, „Тараумара. Революционни послания”, прев. Красимир Петров, Анна Ватева, Агата, София, 2019.

[18]. Батай, Жорж, „Еротизмът“, Критика и хуманизъм, прев. Антоанета Колева, София, 1998.

[19]. Бъроуз, Джонатан, „Наръчник на хореографа“, прев. Ани Васева, Метеор, София, 2017.

[20]. Васева, Ани, „Що е то съвременен танц“, Метеор, София, 2016.

[21]. Дидро, Дьони „Парадокс за актьора”, в „Естетика и теория на изкуството”, съст. Кръстьо Горанов, прев. Катерина Киселова, Наука и изкуство, София, 1981.

[22]. Крейг, Гордън, „Избрани произведения”, съст. Елисавета Сотирова, прев. Цветелина Николова, Наука и изкуство, София, 1987.

[23]. Лесинг, Готхолд Ефраим, „Хамбургска драматургия”, прев. Любомир Огнянов, Наука и изкуство, София, 1958.

[24]. Нанси, Жан-Люк, Corpus, прев. Боян Манчев, ЛИК, София, 2003.

[25]. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих, „Естетика“, прев. Генчо Дончев, БКП, София, 1967.

[26]. Butler, Judith, Excitible Speech. A Politics of the Performative, Routledge, 1997.

[27]. Caillois, Roger, Man, Play and Games, transl. Meyer Barash, University of Illinois Press, 2001.

[28]. Goldberg, Roselee, Performance Art. From Futurism to the Present, Harry N. Abrams, Incorporated, New York, 1988.

[29]. Schechner, Richard, Performance Theory, Routledge, 1988.