VIPB010 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - І част

Анотация:

Да се създаде разбиране за растер и методиката на обработката му.

Да се придобие умение за свободно боравене с инструментите на Photoshop

и на тази база развитие на дизайн.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни принципи на създаване на компютърна графика.

Основни принципи на обработка на растер.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да комбинират инструментите в по-сложни конструкции.


Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

www.good-tutorials.com

www.youtube.com

PhotoShop for begginers

Средства за оценяване:

Контролна работа. Курсов проект.