OOOK056 Еволюция и археология

Анотация:

Да бъде дадена основна информация, свързана с най-важните моменти в човешката еволюция, като пресечна точка и кулминация на модерните интердисциплинарни изследвания в областта на археологията, антропологията, психологията, етнологията и екологията.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Иван Гацов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни етапи от антропогенезиса

2) могат:

Да боравят с литературата по въпроса и да могат да имат собствено мнение и виждане по отношение на дискутируемата материя.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

тест

курсова работа