PHIB001D Платон: Държавата

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основни философски проблеми, пречупени през един класически философски текст.

• Курсът дава възможност да бъде направена връзка между философската проблематика и индивидуалния опит на всеки студент.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните проблеми, които поставя философията и възможните пътища за тяхното разбиране.

2) могат:

• Да разбират и използват философски понятия в езика и мисленето си.

• Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по-разбираем начин.


Предварителни изисквания:
Любопитство и желание за самостоятелно мислене.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. “Да четем Платон” – Т. А. Слезак
 2. Място и значение на “Държавата” във философията на Платон
 3. Въпросът за справедливостта в първа книга
 4. Държавата като уголемен образ на човека. Книга втора.
 5. Мястото на цензурата в идеалната държава и в образованието.
 6. Благородната лъжа. Книги втора и трета.
 7. Душевната и държавната хармония. Книга четвърта.
 8. За жените, частната собственост и философското управление. Книга пета.
 9. Душата на философа. Книга шеста.
 10. Истина и мнение. Книга шеста.
 11. Идеята за благото. Книга шеста.
 12. Митът за пещерата.Диалектиката на Платон.
 13. Видовете управление. Аргументи против демокрацията. Книга осма.
 14. За щастието, удоволствията и страданията. Книга девета.
 15. Платоновите аргументи против поетите. Книга десета.

Литература по темите:

Гичева, Д., В лабиринта на Платон и Аристотел, София 1994

Панова, Н., Платоновият диалог, София 2005

Платон, Държавата, София 1981