BUTB100D Въведение в икономиката

Анотация:

Туризъм - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: