EGYD204 Египтологически семинар

Анотация:

Курсът представя основните форми на изследване и интерпретация на изворите в Древен Египет. Показва как да се събира и анализира изследователския материал, как да се правят обобщения и изводи, как натрупаните данни и наблюдения да бъдат интерпретирани в полето на различните научни дисциплини и в по-широк сравнителен контекст.

прочети още
Египтология

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Теодор Леков  д-р
доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ще бъдат подготвени за самостоятелни изследвания в областта на египтологията.
Предварителни изисквания:
да са изучавали египтология и египетски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни справочни издания в египтологията
  2. Речници и граматики на египетския език
  3. Подготовка за представяне на научен текст
  4. Система за цитиране и аргументация на научен текст
  5. Разработване на примерни планове за изследователски проекти

Литература по темите:

Baines, John and Jaromir Malek (1980) Atlas of Ancient Egypt.

Bard, Kathryn (1999) Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt.

Bierbrier, Morris, Warren Dawson and Eric P. Uphill (1995) Who was Who in Egyptology.

Bunson, Margaret (1991) The Encyclopedia of Ancient Egypt.

Lesko, Leonard H. and B. Lesko, eds. (2002) Dictionary of Late Egyptian.

The Cambridge Ancient History (1970- ) 3rd edition.

Meyers, Eric M., editor (1997) The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Volumes 1 through 5.

Porter, Bertha and Rosalind L. B. Moss (1927--) Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings.

Quirke, S. and J. Spencer, eds. (1992) The British Museum Book of Ancient Egypt.

Redford, D. B. (2001) The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt.