EGYD203 Текстологичен анализ на древноегипетските текстове

Анотация:

Курсът се занимав с анализ на древноегипетски текстове на базата на граматичните особености и сходни текстове от различните исторически периоди. Сравняват се различни преводи и се правяд изводи за граматичните особености, смисловите групи и подредбата на изреченията в древните литературни произведения.

прочети още
Египтология

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да работят свободно с древноегипетски текстове и да анализират литературните похвати и грматични особености на текстовете.
Предварителни изисквания:
Задълбочени познания по древноегипетски език и летература.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Жанрови особености на древноегипетската литература.
  2. Традиция и иновации в древноегипотските текстове.
  3. Вътрешна подредба на текстовете.
  4. Систими за граматичен анализ на древноегипетските текстове.
  5. Устойчиви фрази и поговорки в древноегипетския език.

Литература по темите:

1. Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

11. Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

12. Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

13. Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

14. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

15. Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

16. Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

17. Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

18. Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

19. Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

20. Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

21. Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter