EGYD202 Древноегипетската религия - методология на изследването

Анотация:

Курсът представя основните форми на изследване и интерпретация на източните за изследване на религията на Древен Египет. Показва как да се събира и анализира изследователския материал, как да се правят обобщения и изводи, как натрупаните данни и наблюдения да бъдат интерпретирани в полето на различните научни дисциплини и в по-широк сравнителен контекст.

прочети още
Египтология

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ще бъдат подготвени за самостоятелни изследвания в областта на египтологията - по темата на древноегипетската религия
Предварителни изисквания:
да са изучавали египетски език и курсове, по древноегипетска религия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Allen, James P. (1989) Religion and Philosophy in Ancient Egypt.

Assman, Jan (1995) Egyptian Solar Religion in the New Kingdom.

Assman, Jan The Search for God in Ancient Egypt.

Brier, Bob (1981) Ancient Egyptian Magic.

Cerny, Jaroslav (1979) Ancient Egyptian Religion.

Faulkner, R. O. and O. Goelet (1994) The Egyptian Book of the Dead.

Hornung, Erik (1982) Conceptions of God in Ancient Egypt.

Ions, Veronica (1982) Egyptian Mythology.

Lesko, Barbara S. (1999) The Great Goddesses of Ancient Egypt.

Morenz, Siegfried (1973) Egyptian Religion.

Pinch, Geraldine (1994) Magic in Ancient Egypt.

Quirke, Stephen (1992) Ancient Egyptian Religion.

Ritner, Robert (1987) The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice.

Roberts, Alison (1995) Hathor Rising: Serpent Power of Ancient Egypt.

Sauneron, Serge (reprint 2000) Priests of Ancient Egypt.

Shafer, Byron E., editor (1991) Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice. By John Baines, Leonard H. Lesko and David P. Silverman.

Stewart, Harry M. (1995) Egyptian Shabtis. Shire Egyptology 23.

Thomas, Angela (1986) Egyptian Gods and Myths. Shire Egyptology 2.

Vernus, Pascal, with photographs by Erich Lessing (1998) The Gods of Ancient Egypt.

Zabkar, Louis V. (1988) Hymns to Isis in Her Temple at Philae.

Средства за оценяване:

курсов проект

дискусия