EGYD201 Историческа граматика на древноегипетския език

Анотация:

Проследява основните форми на египетския език и промените, които настъпват в него - морфология, синтаксис, лексикология и т.н. през различните етапи на неговото развитие. Анализира характеристиките на различните писмени системи на египетския език - йероглифика, йератика, демотика...

прочети още
Египтология

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знания върху развитието на египетския език, разбиране за промените на граматичните форми в египетския, основни познания за съществуващите изследвания върху темата на историческата граматика на древноегипетския език
Предварителни изисквания:
да са изучавали египетски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стадии на развитие на египетския език
  2. Архаичен египетски език
  3. Староегипетски език
  4. Текстове на пирамидите и тяхното изучаване
  5. Средноегипетски език
  6. Ортография на средноегипетските йероглифни и йератични текстове
  7. Новоегипетски език
  8. Късноеегипетски език
  9. Коптски език и писменост
  10. Коптски език и писменост

Литература по темите:

1.Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2.Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3.Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4.J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5.J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6.Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7.Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8.Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9.Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10.Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

11.Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

12.Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

13.Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

14.Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

15.Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

16.Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

17.Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

18.Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

19.Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

20. Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

21. Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter

Средства за оценяване:

дискусия

курсов проект