FILD126 Лингвистика на текста и критически анализ на дискурса

Анотация:

Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: