HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография

Анотация:

• История на методологията на историческите изследвания. Основни методологически школи и направления. Философия на историята. Идеи и влияния с другите науки. Методи на историческото изследване.…

прочети още
Исторически изследвания

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.
доц. Мартин Осиковски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: