TURD108 Специализиран френски език

Анотация:

Анотация и цели на курса:

• Да запознае студентите с основната лексика в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, туроператорската и турагентската дейност на френски език.

• Да запознае студентите със специализираната преса и специализираните сайтове във Франция и други франкофонски държави в областта на туризма, туроператорската и турагентската дейност.

• Да създаде в студентите способност за устна комуникация по определени теми и ситуации от професионалната среда на туризма, туроператорската и турагентската дейност.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Специализирана лексика от областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, туроператорската и турагентската дейност на френски език.

2) могат:

• Да четат, тълкуват и интерпретират текстове на френски език със специализирана насоченост в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, туроператорската и турагентската дейност

• Владеят необходим лексикален набор на френски език за обслужване на клиенти в хотелиерството, ресторантьорството, туризма, туроператорската и турагентската дейност .

• Да водят делова кореспонденция на френски език с партньори и контрагенти в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма, туроператорската и турагентската дейност.

• Да съставят програми, презентации, ценови оферти на туристически продукти на френски език от областта на туроператорската дейност.

• Владеят задоволителен набор от екскурзоводска лексика на френски език, за обслужване на крайни клиенти на туроператорска агенция.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Работни познания по френски език (ниво В2)

• Основни икономически и управленски знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Създаване и тълкуване на специализирани текстове
  2. Лексика, свързана с обслужване на клиенти
  3. Делова кореспонденция
  4. Създаване на програми, презентации, оферти
  5. Основи на екскурзоводската лекскика

Литература по темите:

• Corbeau Sophie, Dubois Chantal, Penfornis Jean-Luc, Semichon Laurent – « hôtellerie-restauration.com », édition CLE International, 2006

• www.citevenements.fr/

• Специализирани интернет сайтове на хотелски вериги и ресторанти на френски език

• http://www.voyages-lemonnier.com/web/presentation.html

• http://www.ailleurs.com/

• http://voyages-21.europages.fr/

• http://rendezvousenfrance.com/fr

• http://www.tourisme.fr/

• Cahier Espaces – Ressources humaines et tourisme, éditions Cahiers Espaces, 2000

• www.cpih-france.fr

• www.fafih.com

• www.metiers-hotel-resto.fr

• http://veilletourisme.ca/2007/02/14/les-ressources-humaines-en-tourisme-le-contexte-et-la-situation/